Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/476
Title: Вища математика. Розділ: Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Keywords: лінійна алгебра
аналітична геометрія
векторна алгебра
матриці
Issue Date: 2010
Citation: Вища математика. Розділ: Лінійна алгебра та аналітична геометрія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Довгай, А. Ф. Мельник, Л. Р. Коцюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 293 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/476
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-321.pdf
  Restricted Access
293.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.