Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4776
Title: Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об'єктів на суперкомп'ютері
Advisors: Петренко, А. І.
Keywords: методи чисельного інтегрування
динамічний аналіз
методи керування обчисленнями
паралельні алгоритми
МОС
САПР
моделювання
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об'єктів на суперкомп'ютері : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. А. І. Петренко. - К., 2011. - 99 л. + CD-ROM. - Д/б №2329-п
Abstract: Звіт про НДР: 99 с., 26 рис., 16 табл., 38 джерел. Об’єкт досліджень – процес керування обчисленнями при динамічному аналізі складних об’єктів. Мета роботи – розробка базових підходів та створення новітніх алгоритмів чисельного інтегрування підвищеної надійності та точності для вирішення задач динамічного аналізу складних об’єктів та їх реалізація у вигляді паралельних алгоритмів у складі комплексу схемотехнічного проектування NetALLTED на суперкомп’ютері НТУУ «КПІ». Метод дослідження – методи та алгоритми чисельного інтегрування. Проаналізовані основні методи та алгоритми чисельного інтегрування для моделювання нелінійних складних об’єктів з точки зору ефективності їх використання в засобах САПР та можливостей застосування на гетерогенних мультипроцесорних обчислювальних системах. Запропоновано алгоритми прямого та непрямого аналізу методів чисельного інтегрування для виявлення оптимальності вибору кроку та порядку, при використанні методів що використовують алгоритми керування обчисленнями. Розроблено алгоритми керування процесом динамічного аналізу складних об’єктів, що забезпечують максимізацію кроку та мінімізацію кількості ітерацій методу Ньютона, які на наборі тестових задач при зміні параметрів керування підтвердили підвищення надійності не менш ніж на 20%. Експериментально доведено, що для методів, які забезпечують максимізацію кроку («Алгоритм 1») та мінімізацію кількості ітерацій по методу Ньютона («Алгоритм 2») на наборі тестових задач при зміні параметрів керування показує надійність для: базового методу-36 %, «Алгоритму 1»-54%, «Алгоритму 2»-70%, що підтверджує підвищення надійності при використанні запропонованих методів керування обчисленнями. Розроблене програмне забезпечення для алгоритмів динамічного аналізу реалізовано у вигляді паралельних процедур на суперкомп’ютері НТУУ „КПІ” у складі комплексу схемотехнічного проектування NetALLTED. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка методів побудови веб- та грід-орієнтованих програмних комплексів схемотехнічного проектування, доступних великому загалу користувачів через мережу Інтернет.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4776
Gov't Doc #: 0110U001275
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2329-п.doc
  Restricted Access
2.27 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.