Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4810
Title: Структуроутворення в технічних дисперсіях при локальній зміні ліофільно-ліофобного балансу поверхні глин функціональними додатками
Advisors: Свідерський, В. А.
Keywords: каоліни
глини
гідрофобізуючі рідини
технічні дисперсії
властивості поверхні
кристалохімічна будова
структурно-механічні властивості
реологічні властивості
фільтраційні властивості
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Структуроутворення в технічних дисперсіях при локальній зміні ліофільно-ліофобного балансу поверхні глин функціональними додатками : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Свідерський. - К., 2011. - 158 л. + CD-ROM. - Д/б №2228-ф
Abstract: Звіт про НДР: 158 стор., 62 таблиці, 11 рисунків, 53 посилання. Об’єкт дослідження – технічні глинисті дисперсії.. Мета роботи: розробка фізико-хімічних засад керованого регулювання процесів структуроутворення технічних дисперсій на основі глинистих мінералів шляхом локальної модифікації поверхні останніх спеціальними хімічними сполуками, які містять в своєму складі функціональні фрагменти синтезовані із застосуванням нанотехнологій. Методи дослідження: комплексний термічний, ІЧ- спектроскопічний, рентгенофазовий, структурно-механічний, реологічний. Розроблено методологію керованого регулювання процесами структуроутворення в технічних полімінеральних дисперсіях на основі глинистих матеріалів шляхом локальної модифікації поверхні останніх кремнійвмісними сполуками різної природи, в тому числі і металосилоксановими сполуками, які містять в своєму складі функціональні фрагменти синтезовані із застосуванням нанотехнологій. Визначені критерії оцінювання реакційної здатності металосилоксанових модифікаторів, отриманих методами напівалкоксидного золь-гель процесу. Здійснена оцінка впливу функціональних модифікаторів на властивості поверхні і процеси структуроутворення в глинистих дисперсіях. Встановлено кількісні кореляційні залежності між показниками, які характеризують ліофільно-ліофобний баланс і енергетичний стан поверхні дисперсної складової та фільтраційними, структурно-механічними і реологічними характеристиками водних дисперсій на їх основі. З метою оптимізації технології виготовлення сучасних матеріалів різного функціонального призначення теоретично обґрунтована загальна схема протікання процесів структуроутворення в технічних системах попередньо модифікованих глинистих матеріалів. Результати роботи можуть бути впроваджені на підприємствах виробниках глинистої сировини і сантехнічної кераміки і буде використано для прикладних розробок ефективних технологій виготовлення сучасних матеріалів різного функціонального призначення.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4810
Gov't Doc #: 0109U002611
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2228-ф.doc
  Restricted Access
6.15 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.