Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4820
Title: Комп’ютерні методи дослідження систем автоматичного управління. Ч. 2
Keywords: системи автоматичного управління
Matlab
Simulink
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Комп’ютерні методи дослідження систем автоматичного управління. Ч. 2 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. Б. Репнікова, Т. Й. Лукіна, А. В. Писаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,74 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 44 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4820
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KMDSAU_p2.pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.