Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4827
Title: Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни «Оптимальні та адаптивні системи» для студентів спеціальності 7.05020101, 8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Keywords: комп’ютеризовані системи управління
автоматика
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни «Оптимальні та адаптивні системи» для студентів спеціальності 7.05020101, 8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Писаренко, Н. Б. Репнікова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,62 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 13 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4827
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_KKP_OAS.pdf
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.