Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4858
Title: Оптимізація маршруту технологічного процесу інструменту
Keywords: технологічні маршрути виготовлення свердла
курсові роботи
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Оптимізація маршруту технологічного процесу інструменту [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Математичне моделювання процесів різання» для студентів напряму підготовки 6.050503 – Машинобудування, спеціальності 8(7).05050302 – Інструментальне виробництво / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. С. Равська, Л. І. Ковальова, О. А. Охріменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 381 Кбайт). – Київ : [НТУУ «КПІ»], 2012. - 28 с.– Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4858
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ІТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rawska Route Optimization.doc
  Restricted Access
381.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.