Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4866
Title: Теорія автоматичного управління – 2. Теорія цифрових систем управління
Keywords: теорія автоматичного управління
теорія цифрових систем управління
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Теорія автоматичного управління – 2. Теорія цифрових систем управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання напряму 6.050201 «Системна інженерія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. Б. Репнікова, А. В. Писаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,75 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 67 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4866
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TAU2_lab.pdf
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.