Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4868
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи управління» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія». Ч. 1
Keywords: комп’ютеризовані системи управління
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи управління» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія». Ч. 1 [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. П. І. Кравець, А. В. Писаренко, В. М. Шимкович. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,71 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 105 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4868
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_KSU_1.pdf
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.