Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4890
Title: Додрукарська обробка графічної інформації
Keywords: графічна інформація
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Додрукарська обробка графічної інформації [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей «Технології друкованих видань», «Технології розробки, виготовлення і оформлення паковань» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Чепурна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 14 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4890
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOGI_RGR_rob.doc
  Restricted Access
201.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.