Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4928
Title: Розробка методів та засобів проектування і реалізації оптимального та енергозберігаючого управління в багатооб'єктних розподілених технічних комплексах
Advisors: Дорошенко, А. Ю.
Keywords: ієрархічні системи
оптимальне управління
розподілені технічні комплекси
інтелектуальні системи
програмні засоби
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка методів та засобів проектування і реалізації оптимального та енергозберігаючого управління в багатооб'єктних розподілених технічних комплексах : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. А. Дорошенко. - К., 2011. - 259 л. + CD-ROM. - Д/б №2327-п
Abstract: Звіт 258 с., 74 рис., 186 джерел. Предметом дослідження роботи є системи оптимального керування розподіленими технічними комплексами. Об'єктом дослідження є методики синтезу, алгоритми роботи та програмні засоби реалізації оптимальних стратегій керування. Метою проекту є розробка, дослідження та впровадження в практику алгоритмів функціонування, методик синтезу та програмних засобів, що дозволяють в умовах невизначеності вирішувати оптимізаційні задачі управління в ієрархічних системах управління багатооб'єктних розподілених технічних комплексів в складі АСУ ТП. В роботі запропоновано при вирішенні оптимізаційних задач в ієрархічних системах управління виходити з концепції єдиної технології вирішення оптимізаційних задач на всіх рівнях ієрархічної системи, яка полягає в використанні інтелектуальних технологій вирішення оптимізаційних задач. Концепція базується на основі методики вирішення двоетапної задачі оптимізації з використанням лінгвістичних і нейромережевих моделей та еволюційних алгоритмів пошуку оптимальних рішень. Виходячи з цієї концепції, оптимізаційні задачі всіх рівнів представляються у вигляді узагальненої моделі задачі оптимального управління, яка включає в себе кортеж, що об'єднує модель об'єкта, критерії, які представляють оптимізаційну задачу, обмеження на керуючі впливи і стани об'єкта та проміжок часу на якому вирішується оптимізаційна задача. В роботі досліджувались оптимізаційні задачі мінімізації похибок та енерговитрат в системах управління багатомірних об'єктів. Для цього розроблено структурні схеми систем керування, алгоритми роботи, програмні засоби для створення моделей об'єктів керування та систем керування в цілому, моделювання об'єктів та систем керування, розроблено програмні засоби для реалізації технології генетичного пошуку оптимальної параметризації моделей та систем управління, розроблено методики синтезу та реалізації оптимізаційних задач управління.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4928
Gov't Doc #: 0110U002196
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2327-п.doc
  Restricted Access
9.88 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.