Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4931
Authors: Поліщук, Н. В.
Сукретний, В. І.
Title: Моделювання засобами векторної алгебри і теорії поля поліграфічних процесів
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Keywords: векторна функція скалярного аргументу
векторна функція
криволінійний інтеграл
формули Гріна
формула Ньютона-Лейбніца
поверхневі інтеграли
формула Остроградського-Гаусса
формула Стокса
скалярне поле
градієнт скалярного поля
оператор Гамільтона
види скалярних полів
векторне поле
дивергенція векторного поля
ротор векторного поля
вихрові шнури
соленоїдне поле
потенціальне нестисливе поле
рівняння Лапласа
оператор Лапласа
електростатичне поле точкового заряду
задачі
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polishchuk _Modelyuvannya.pdf
  Restricted Access
709.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.