Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4946
Title: Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання
Advisors: Гомеля, М.
Keywords: демінералізація
іоніт
баромембранний процес
елюат
концентрат
пом'якшення
електрохімічне очищення
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. Гомеля. - К., 2011. - 299 л. + анот. звіт. + CD-ROM. - Д/б №2354-п
Abstract: Звіт про НДР: 297 с., 100 рис., 64 табл., 2 додатки, 181 джерело Об’єкт дослідження: природні води, шахтні води, елюати та концентрати після іонообмінного та баромембранного очищення, модельні розчини. Мета роботи: вивчення процесів баромембранного, іонообмінного та реагентного знесолення та пом’якшення вод з високим рівнем мінералізації, створення комплексної маловідходної технології очищення та кондиціонування мінералізованих вод для водозабезпечення населення та промислових об’єктів. Методи дослідження: хімічні, фізико-хімічні та інструментальні методи контролю якості води, ефективності процесів її очищення, реагентні, іонообмінні та баромембранні процеси пом'якшення та демінералізації води, реагентні та електрохімічні методи переробки концентратів та елюатів із високим вмістом солей. Визначено ефективність демінералізації води баромембранними та іонообмінними методами. Встановлено умови ефективного пом'якшення та знесолення сульфатмістких концентратів та елюатів реагентеими методами при застосуванні вапна та алюмінієвих коагулянтів. Вивчено процеси стабілізації води різними методами для підвищення виходу перміату при зворотньоосмотичному та нанофільтраційному знесоленні води. Досліджено процеси електролізу концентратів, елюатів та відпрацьованих регенераційних розчинів з високим вмістом мінеральних солей, розроблено технологічні процеси їх переробки з отриманням корисних продуктів – кислот, лугу, хлоратів при очищенні води від солей до допустимих рівнів. Створено комплексні технології кондиціонування та очищення води, з отриманням демінералізованої води високої якості для використання в комунальних господарствах та промисловості.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4946
Gov't Doc #: 011U002240
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2354-п.doc
  Restricted Access
10.31 MBMicrosoft WordView/Open
anot.zvit.doc
  Restricted Access
96 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.