Skip navigation

Кафедра екології та технології рослинних полімерів : [135] Community home page

Browse

Collections in this community

Автореферати [6]

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених працівниками кафедри.

Анотовані описи звітів про НДР [7]

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Бакалаврські роботи [0]

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Дисертації [6]

У зібранні розміщено дисертації, які захищені працівниками кафедри.

Довідкові матеріали [0]

У колекції розміщено словники, довідники, тощо, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Магістерські роботи [22]

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. [5]

У колекції розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатими конферецій, семінарів, конгресів, круглих столів, тощо.

Методичні посібники та рекомендації [68]

У колекції розміщено методичні посібники та рекомендації, які розроблено в НТУУ "КПІ".

Монографії [0]

У колекції розміщено монографії, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Презентації [0]

У колекції розміщено матеріали, оригінально створені у форматі .ppt.

Програми дисциплін [0]

У колекції розміщено програми дисциплін кафедри.

Підручники, навчальні посібники та практикуми [0]

У колекції розміщено підручники, навчальні посібники та практикуми, матеріали до курсів лекцій, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Статті [21]

У колекції розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації у наукових журналах та збірниках.

Інше [0]

У колекції розміщено матеріали, які не підходять для внесення в решту визначених колекцій.