Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5030
Title: Наукові і технологічні основи управління структурою та властивостями ливарних багатокомпонентних сплавів системи Al–Mg
Authors: Доній , О. М.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: фазовий склад
структура
механічні і технологічні властивості
математичне моделювання
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Наукові і технологічні основи управління структурою та властивостями ливарних багатокомпонентних сплавів системи Al–Mg : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Доній. - К., 2011. - 274 л. + анот. звіт + CD-ROM. - Д/б №2215-ф
Abstract: Звіт про НДР: 277 стор., 61 рис., 58 табл., 116 посилань, 3 додатків. Об’єкт досліджень: явище зміни фазового складу, структури, механічних і технологічних властивостей багатокомпонентних ливарних сплавів системи Al–Mg в залежності від хімічного складу, умов кристалізації та технологічних параметрів обробки в рідкому та твердому стані. Мета роботи: створення дієвих і раціональних методів та засобів управління фазово-структурним складом та властивостями ливарних сплавів системи Al–Mg, що засновані на використанні спадкового впливу рідкого стану, умов кристалізації та зовнішніх фізико-хімічних впливів. Аналітично досліджено та експериментально встановлено вплив головних, мікролегуючих та домішкових компонентів, технологічних параметрів обробки в рідкому і твердому стані, технологічних параметрів перемішування розплаву, умов кристалізації на особливості формування фазового складу, структури та властивостей багатокомпонентних ливарних сплавів системи Al–Mg. На основі отриманих даних розроблено наукові принципи управління фазовим складом, структурою, механічними та технологічними властивостями досліджуваних сплавів. Побудовано математичні моделі залежності рівня механічних властивостей досліджуваних сплавів від вмісту головних, мікролегуючих та домішкових компонентів. Розроблені засоби нейтралізації впливу шкідливих домішок на рівень механічних властивостей сплавів. Оптимізовані температурно–часові параметри обробки сплавів в рідкому і твердому стані з урахуванням їх хімічного складу. Результати досліджень дозволили розробити комплексні технології обробки промислових сплавів на базі системи Al–Mg. Можливі користувачі: підприємства металургійної, машинобудівної, транспортної галузей, що виготовляють литі металовироби.
Gov't Doc #: 0109U000660
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5030
Other Identifiers: КВНТД І.2 11.02.01
Д/б №2215-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2215-ф.pdf
  Restricted Access
4.44 MBAdobe PDFView/Open
anot. zvit.doc
  Restricted Access
166.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.