Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5031
Title: Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку
Advisors: Панкратова, Н. Д.
Keywords: технологічне передбачення
метод аналізу ієрархій
метод морфологічного аналізу
метод Делфі
семантичні мережі
ситуаційне числення
складні системи великої розмірності
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Н. Панкратова. - К., 2011. - 277 л. + CD-ROM. - Д/б №2323-п
Abstract: Звіт про НДР: стор. 276, рис. 51, табл. 113, посилань 64. Об′єкт дослідження: складні системи різної природи з присутністю людського фактору. Мета роботи є розроблення платформи сценарного аналізу у вигляді науково-методичного і програмного забезпечення виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій інноваційного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів на основі методології технологічного передбачення в межах сталого розвитку. Результатом роботи є розробка математичного і програмного забезпечення вирішення задач технологічного передбачення щодо виявлення перспективних напрямів інноваційного розвитку з залученням методів аналізу ієрархій та морфологічного аналізу, когнітивного моделювання, ситуаційного числення,   методу семантичних мереж для системного узгодження різнорідних даних та формування системи розподілених баз знань, методів експертного оцінювання з урахуванням багатофакторних ризиків, методів адаптивного стратегічного планування в межах сталого розвитку. Запропоновано механізм генерації питання та формування опитувальних форм в режимі on-line. Наведено практичні приклади застосування методів якісного аналізу в розробці сценаріїв майбутніх подій з урахуванням невизначеності різної природи та факторів ризику. Методи дослідження: системний аналіз, cценарний аналіз, методи аналізу ієрархій та морфологічного аналізу, метод Делфі, семантичне моделювання, ситуаційна логіка.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5031
Gov't Doc #: 0110U002364
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2323-п.pdf
  Restricted Access
9.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.