Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/504
Title: Спеціальні розділи поліграфічних технологій: Репрографія
Keywords: репрографія
мікрофотографія
фотографія
копірографія
Issue Date: 2010
Citation: Спеціальні розділи поліграфічних технологій: Репрографія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л.-І. Й. Назаркевич. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,0 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/504
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-183.doc
  Restricted Access
11.29 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.