Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/506
Title: Читання та деталювання креслеників загального виду
Authors: Гетьман, О. Г.
Білицька, Н. В.
Баскова, Г. В.
Шепель, В. П.
НТУУ «КПІ»
Фiзико-математичний
Keywords: деталювання креслеників
конструкційні матеріали
кресленики деталей
Issue Date: 2010
Citation: Читання та деталювання креслеників загального виду [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів теплоенергетичного факультету всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; О. Г. Гетьман, Н. В. Білицька, Г. В. Баскова, В. П. Шепель. - Електронні текстові дані (1 файл: 3,52 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана
Abstract: У навчальному посібнику висвітлені питання, пов’язані з читанням та деталюванням креслеників загального виду. Розглянуті методика та особливості деталювання креслеників загального виду, наведені загальні рекомендації по виконанню робочих креслеників типових деталей. Методика самостійної роботи над цим розділом курсу інженерної графіки та технічного креслення проілюстрована на прикладі. Для контроля якості засвоєння матеріалу наведена низка креслеників загального виду, що можуть бути запропоновані студентам як контрольні завдання для читання та деталювання. Посібник містить витяг із стандартів на більшість конструктивних та технологічних елементів, що зустрічаються при виконанні робочих креслеників деталей. Наведені приклади виконання робочих креслеників типових деталей. Навчальний посібник призначений для студентів технічних спеціальностей.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/506
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-275.pdf
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.