Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5065
Title: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Застосування ПЕОМ в наукових та інженерних розрахунках» для студентів спеціальності 8.05040105 – «Спеціальна металургія». Ч. IIІ: Розрахунки в MathCAD
Keywords: елементарна математика в MathCAD
статистичні розрахунки
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Застосування ПЕОМ в наукових та інженерних розрахунках» для студентів спеціальності 8.05040105 – «Спеціальна металургія». Ч. IIІ: Розрахунки в MathCAD [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,22 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 58 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5065
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45 Zastosuvannia_PEOM_Z.III.pdf
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.