Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5067
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи кваліметрії» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія»
Authors: Рибак, В'ячеслав Миколайович
Keywords: штангенінструменти
мікрометри
сучасні кутоміри
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи кваліметрії» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,19 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 135 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5067
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46 Osnovy_kvalimetriyi.pdf
  Restricted Access
5.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.