Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5086
Title: Інтелектуальні радіомережі з самоорганізацією
Authors: Бунін, С. Г.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: радіомережі з самоорганізацією
надширокосмугові імпульсні сигнали
маршрутизація
адресація
управління потоками даних
ретрансляція
інтелектуалізація управління
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Інтелектуальні радіомережі з самоорганізацією : звіт про НДР (заключ., частина I, частина II) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Бунін. - К., 2011. – 350 л. + 639 л. + анот. звіт + CD-ROM. - Д/б №2207-ф
Abstract: Звіт про НДР: дві частини – 638 с. (частина 1 – 350 с., частина 2 – 288 с.) 284 рис., 31 табл., 337 джерел. Об'єкт дослідження – передача інформації в радіомережах із самоорганізацією. Мета роботи – створення теоретичної бази, нових методів та засобів передачі інформації для побудови телекомунікаційних радіомереж, які не використовують фіксованої інфраструктури та складаються зі стаціонарних і рухомих абонентів, шляхом використання технологій обробки знань для інтелектуалізації процесів управління та забезпечення необхідної якості обслуговування користувачів. Проведено класифікацію радіомереж із самоорганізацією, визначено їх основні властивості та особливості умов застосування. Встановлено, що існуючі стандарти та протоколи різних рівнів моделі OSI не відповідають вимогам, які пред’являються до перспективних систем зв’язку та особливостям функціонування мереж із самоорганізацією. Запропоновано низку методів маршрутизації, адресації, управління потоками даних та ретрансляції для мереж із самоорганізацією, що складаються зі стаціонарних та мобільних абонентів. Запропоновано інтелектуалізувати процес управління ресурсами радіомережі на різних рівнях моделі OSI шляхом використання різних технологій обробки знань для забезпечення здатності радіомережі до самоорганізації, а також функціонування в умовах невизначеності. Досліджено характеристики та особливості імпульсних надширокосмугових сигналів, розглянута можливість їх практичного застосування при побудові радіомереж із самоорганізацією. Досліджено принципи побудови пристроїв радіозв’язку на імпульсних надширокосмугових сигналах, а також особливості проектування мереж з використанням зазначених сигналів.
Gov't Doc #: 0109U001506
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5086
Other Identifiers: КВНТД I.2 12.12.02
Д/б №2207-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2207-ф.part II.pdf
  Restricted Access
8.53 MBAdobe PDFView/Open
2207-ф.part I.doc
  Restricted Access
19.77 MBMicrosoft WordView/Open
anot. zvit.DOC
  Restricted Access
119 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.