Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5089
Title: Розробка нової високоточної технології ехолокації в акустичних багатомодових хвилеводах та створення апаратно - програмного комплексу для її реалізації
Advisors: Данилов, В. Я.
Keywords: трубний хвилевід
нормальна хвиля
ехолокація
кореляційна обробка
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка нової високоточної технології ехолокації в акустичних багатомодових хвилеводах та створення апаратно - програмного комплексу для її реалізації : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Данилов. - К., 2011. - 208 л. + СD-ROM. - Д/б №2338-п
Abstract: Звіт про НДР: 205 с., 70 рис., 69 бiблiографiчних джерел. Об’єкт дослідження – акустичний дистанційний метод вимірювання відстані до рідини у хвилеводах за апріорі невідомої швидкості звуку, в якому використовуються нормальні хвилі вищих порядків. Мета роботи - створення і впровадження апаратно-програмного комплексу з підвищеною точністю ехолокації пального в баках вантажних автомобілів та рівня підземних вод через трубні хвилеводи з використанням нормальних хвиль. Метод дослідження – комп’ютерне моделювання ехолокації у хвилеводах на нормальних хвилях, експериментальне моделювання на лабораторному макеті комплексу. За робочий метод вимірювання рівня рідини обрано новий акустичний імпульсний метод зондування з використанням ехо-сигналів двох і більше нормальних хвиль, що поширюються у трубних хвилеводах, та оптимальних алгоритмів їхньої часової обробки. Перевагою цього методу є відсутність залежності результатів вимірювання від швидкості звуку у середовищі розповсюдження хвиль. Використовуючи теорію нормальних хвиль вперше розраховано акустичне поле в міжтрубному просторі свердловин, який являє собою акустичний хвилевід з круглими жорсткими границями. Обрано робочий частотний діапазон для акустичного зондування. Створено базовий алгоритм ехолокації, що дозволяє реалізувати комп’ютерну модель процесу виявлення ехо-сигналів нормальних хвиль вищих порядків, від реперів та рівня рідини. Розроблено та впроваджено в експлуатацію на підприємствах ЗАТ “Оболонь” та ПДРГП “Північгеологія” акустичний рівнемір “Аква-01” для вимірювання рівня рідини в артезіанських свердловинах. Розроблено апаратно-програмний комплекс хвилеводного типу для визначення рівня пального в баках вантажних автомобілів. Створено окремі вузли і блоки комплексу, які успішно випробувано в лабораторних умовах.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5089
Gov't Doc #: 0110U001260
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2338-п.pdf
  Restricted Access
4.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.