Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5090
Title: Закономірності формування біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для штучних протезів та медичного інструменту
Advisors: Сидоренко, С. І.
Keywords: біосумісні покриття
титан
залізо
алюміній
іонно-плазмова обробка
електроіскрове легування
лазерна обробка
насичувальне середовище
висхідна дифузія
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Закономірності формування біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для штучних протезів та медичного інструменту : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. І. Сидоренко. - К., 2011. - 141 л. + CD-ROM. - Д/б №2213-ф
Abstract: Науково-дослідна робота: 141 с., 110 рис., 3 табл., 73 джерела. Об’єкт дослідження – біосумісні покриття, створені з використанням ефекту висхідної дифузії Al на титанових сплавах для протезування та на залізних сплавах для медичного інструменту методом іонного бомбардування та наступного іонно-плазмового напилення, а також електроіскрового легування (ЕІЛ) та лазерної обробки (ЛО). Мета роботи – розробка наукових основ створення нових біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для протезування та медичного інструменту з підвищеною адгезійною міцністю з використанням ефекту висхідної дифузії розчинених в металі атомів Al та встановлення закономірностей формування поверхневого шару при вакуумному іонно-плазмовому напилені та наступному модифікуванні ЕІЛ та ЛО. Методи дослідження – мікроструктурний, мікродюрометричний, рентгенофазовий, електронна мікроскопія, Оже-спектроскопія, вторинна іонна мас спектрометрія, випробування на зносостійкість та корозійну стійкість. Показана можливість формування біосумісних захисних покриттів (Аl2О3) на модельних сплавів Ti-Al, Fe-Al з використанням явища висхідної дифузії Al в процесі бомбардування поверхні іонами Ar при іонно-плазмовій обробці та наступному напиленні, що забезпечує високу адгезійну міцність покриття. Встановлені оптимальні параметри та розроблені схеми пристроїв для проведення режимів іонно-плазмової обробки. Встановлено, що комплексна високоенергетична обробка (ЕІЛ + ЛО) поверхні сплаву титану ВТ1-0 та сталі Ст.3 сприяє формуванню зміцнених біосумісних покриттів на основі окису Al, Ti, Zr з високою адгезією до основи, мікротвердість яких зростає до 4,5 – 14 ГПа, а зносостійкість у 4 – 6,5 разів у порівнянні з поверхнею без обробки.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5090
Gov't Doc #: 0109U000455
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2213-ф.pdf
  Restricted Access
6.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.