Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/511
Title: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»
Keywords: дипломний проект
Issue Date: 2010
Citation: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький, Є. О. Троценко. – Електронні текстові дані (1 файл: 613 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/511
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-201.doc
  Restricted Access
613 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.