Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5110
Title: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Програмування на ПЕОМ» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина IІ: Програмування на мові Visual Basic
Keywords: Microsoft Visual Basic
математичні функції Visual Basic
графічні зображення
побудова діаграм
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Програмування на ПЕОМ» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина IІ: Програмування на мові Visual Basic [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,78 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 127 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5110
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47 Programuvannia_PEOM_Z.II.pdf
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.