Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5113
Title: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина I: Основи інформатики та обчислювальної техніки
Authors: Рибак, В'ячеслав Миколайович
Keywords: основи інформатики
системи числення
поняття алгоритму
циклічний алгоритм
принципи побудови ЕОМ
принципи побудови ПЕОМ
BIOS ПЕОМ
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина I: Основи інформатики та обчислювальної техніки [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,06 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 121 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5113
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_vkazivky_Informatyka_Z.1.pdf
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.