Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5115
Title: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина ІІI: Програмування на мові Quick Basic
Keywords: програма Quick Basic
операції мови Quick Basic
математичних функцій Quick Basic
способи обробки числової інформації
оператори оброблення подій клавіатури
оператори обробки баз даних
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина ІІI: Програмування на мові Quick Basic [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,28 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 126 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5115
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_vkazsvky_Inform_Z.3.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.