Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5216
Title: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина IV: Чисельні методи
Keywords: найпростіші чисельні розрахунки
інтерполяція
метод Рунге-Кута
метод Сімпсона
метод Монте-Карло
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина IV: Чисельні методи [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,95 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 87 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5216
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ФХОТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informatyka_Z.4_Zyselni_metody.pdf
  Restricted Access
2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.