Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/523
Title: Проектування мікропроцесорних систем: Розд. «Програмування мікроконтролерів родини AVR»
Authors: Глушко, Є. В.
Новацький, Анатолій Олександрович
Keywords: мікроконтролери AVR
мікропроцесорні системи
програмування мікроконтролерів
програмна модель
Issue Date: 2010
Citation: Проектування мікропроцесорних систем: Розд. «Програмування мікроконтролерів родини AVR» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. О. Новацький, Є. В. Глушко. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,36 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: В даній роботі розглянуто питання, пов'язані з програмуванням мікроконтролерів родини AVR. Наведено та описано програмну модель типового мікроконтролера; описано організацію пам’яті програм та даних; розглянуто формати команд та даних, способи адресації операндів; описано систему команд, включаючи нові команди сучасних мікроконтролерів родини mega.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/523
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-260.docx
  Restricted Access
7.54 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.