Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5247
Title: Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігонів
Advisors: Мачуський, Є. А.
Keywords: векторний приймач
комбінований приймач
гідрофон
векторна фазова система
низькочастотні сигнали
швидке перетворювання Фур'є
енергетичний спектр
фазовий спектр
кутовий спектр
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігонів : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Є. Мачуський. - К., 2012. - 104 л. + відеосюжет + CD-ROM. - Д/б №2429-п
Abstract: Звіт по НДР: 135 сторінок, 52 рисунка, 7 таблиць, 4 робочих креслень, 1 принципова робоча схема, ескізна конструкторська документація – в електронному вигляді на CD диску, 38 бібліографічних джерел. В цих матеріалах викладено результати досліджень, виконаних в рамках науково-дослідної роботи «Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігонів». В роботі виконано аналіз публікацій, технічної та наукової літератури і раніше виконаних науково дослідницьких робіт ОКБ «Шторм», який показав, що одним з перспективних направлень розробки морських охоронних систем та устаткування для морських вимірювальних полігонів є застосування векторно-фазових методів прийманню та обробки гідроакустичних сигналів. Розроблені склад, структурні схеми і вирішено тактико-технічні характеристики варіантів морських охоронних систем та склад, обґрунтовано технічні характеристики обладнання для вимірювальних полігонів. Розроблено ескізну конструкторську документацію на уніфікований трьохкоординатний векторний приймач для запропонованих варіантів морських охоронних систем та апаратних комплексів для морських вимірювальних полігонів. Розроблено ескізну конструкторську документацію на корпусно-механічну частину для рубіжних морських охоронних систем та морських вимірювальних полігонів. Розроблено конструкторську документацію та виготовлено дослідний зразок підсилювального тракту. Проведено обробку гідроакустичної інформації за допомогою розробленого уніфікованого програмного забезпечення. Визначено спектрально-енергетичні і векторно-фазові характеристики, та відмінні особливості шумовипромінювання підводних та надводних морських об’єктів різного тоннажу.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5247
Gov't Doc #: 0111U002471
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2429-п (titul).docx
  Restricted Access
35.68 kBMicrosoft Word XMLView/Open
2429-п.docx
  Restricted Access
12.4 MBMicrosoft Word XMLView/Open
video.pptx
  Restricted Access
1.88 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.