Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5252
Title: Дослідження механізмів вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магнітокерованої біосорбції
Advisors: Горобець, С. В.
Keywords: біосорбція
електрофоретична
магнітокерований біосорбент
наночастинки магнетиту
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження механізмів вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магнітокерованої біосорбції : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Горобець. - К., 2011. - 197 л. (45л.- 60л. відсутні) + CD-ROM. - Д/б №2219-ф
Abstract: Обсяг звіту - 199 сторінок, звіт складається з 12 розділів, кількість ілюстрацій – 71, таблиць – 22 , кількість джерел згідно з переліком посилань – 115, додатків – 2. Об’єкт дослідження: механізми магнітокерованої біосорбції іонів важких металів. Мета роботи: дослідити механізми магнітокерованої біосорбції іонів важких металів. Методи дослідження: атомно- та магнітосилова мікроскопія, електрофорез клітин, методи кількісного аналізу вмісту іонів, магнітогідродинамічне перемішування (МГДП). Отримано залежності заряду поверхні біосорбенту від параметрів біосорбційної системи (величини зовнішнього магнітного поля, концентрації наночасток магнетиту, рН водного середовища). Отримано залежності заряду поверхні магнітокерованого біосорбену в процесі біосорбції шляхом вимірювання електрофоретичної рухливості при використанні різних способів перемішування (механічного та МГДП). Досліджено динаміку сорбції-десорбції та рН в процесі магнітокерованої біосорбції. Визначено параметри в теоретичних моделях, які описують механізми вилучення іонів важких металів, і проведено порівняння властивостей манітокерованого і традиційного біосорбенту. Розроблено методи виготовлення та створення стабільних магніточутливих комплексів дріжджі-магнітні наночастки з поліпшеними властивостями. Отримано нові знання та факти щодо механізмів вилучення іонів важких металів із водних розчинів за допомогою магнітокерованої біосорбції, які дозволять оптимізувати та вдосконалити технологію вилучення іонів важких металів із стічних вод.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5252
Gov't Doc #: 0109U002635
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2219-ф.pdf
  Restricted Access
3.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.