Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5254
Title: Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій
Advisors: Кузнецов, В. Д.
Keywords: магнітне керування
плазмове напилення
складні газові суміші
плазмотрони
показники якості покриттів
показники ефективності процесу напилення
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Кузнецов. - К., 2011. - 157 л. + CD-ROM. - Д/б №2355-п
Abstract: Звіт про НДР: 160 с., 84 рис., 28 табл., додаток, 28 джерел. Об’єкт дослідження – процеси плазмового напилення у сумішах хімічно-активних газів із керуванням процесом формування покриття через застосування зовнішніх магнітних полів. Мета роботи – дослідження впливу зовнішніх магнітних полів на процеси формування газопорошкового потоку та структури покриття, а також на показники якості отриманих поверхневих шарів та показники ефективності технологічного процесу напилення і створення на цій базі технологічних основ керування параметрами ефективності ведення процесів та якісними характеристиками поверхневих шарів виробів з покриттям. Метод дослідження – експериментальний. Розроблені принципові схеми та діючі макети плазмових пристроїв та магнітних систем для нанесення покриттів із застосуванням електромагнітних дій. Досліджені енергетичні характеристики плазмотронів на сумішах хімічно-активних газів. Проведено експериментальні дослідження впливу поперечних магнітних полів на електричну дугу плазмотрона з метою керування просторовим положенням потоків низькотемпературної плазми, що генеруються. Встановлена принципова можливість цільового просторового узгодження каналів масоперенесення газової та конденсованої фаз під час формування газопорошкових потоків у процесі плазмового напилення покриттів через застосування поперечних магнітних полів постійного та знакозмінного напрямку, або зміни (вирівнювання) просторового розподілу питомих енергетичних характеристик плазмових потоків у разі застосування обертальних магнітних полів. Визначено основні закономірності, які пов’язують режимні параметри генерації плазми та магнітного керування із положенням електричної дуги, просторовими характеристиками плазмового струменя та показниками ефективності процесу напилення і показниками якості отриманих покриттів. Запропоновані технологічні рекомендації щодо застосування магнітних дій при напиленні матеріалів, що відрізняються своїми магнітними властивостями.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5254
Gov't Doc #: 0110U002414
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2355 -п.docx
  Restricted Access
17.71 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.