Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/526
Title: Технічна термодинаміка
Authors: НТУУ «КПІ»
Електроенерготехнiки та автоматики
Запорожець, Юрій Михайлович
Новаківський, Євген Валерійович
Keywords: термодинаміка
технічна термодинаміка
теплоємність
метод калориметрування
Issue Date: 2010
Citation: Технічна термодинаміка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Нетрадиційні джерела енергії» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. М. Запорожець, Є. В. Новаківський. – Електронні текстові дані (1 файл: 575 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки розроблено для виконання студентами лабораторних робіт, що сприяє придбанню вміння та навичок по вимірюванню і оформленню результатів експериментальних досліджень термодинамічних процесів. Наведено стислі теоретичні відомості щодо кожної лабораторної роботи, викладено методику проведення експерименту та обробки одержаних даних.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/526
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-259.docx
  Restricted Access
575.91 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.