Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5269
Title: Розробка та дослідження перспективних мініатюрних енергозберігаючих пристроїв на основі випарно-конденсаційного циклу
Advisors: Кравець, В. Ю.
Keywords: теплова труба
інтенсивність теплообміну
термічний опір
система охолодження
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка та дослідження перспективних мініатюрних енергозберігаючих пристроїв на основі випарно-конденсаційного циклу : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Кравець. - К., 2011. - 188 л. + CD-ROM. - Д/б №2553-ф
Abstract: Об’єм звіту сторінок машинописного тексту –188, ілюстрацій –102, в тому числі графіків –54, таблиць –6, бібліографічних найменувань –74. Об’єктом дослідження є мініатюрні теплові труби (МТТ), термосифони, пульсаційні капілярні теплові труби (ПКТТ) та системи охолодження на їх основі для елементів електронної техніки. Метою даного проекту є вивчення впливу режимних (щільність теплово-го потоку, тиск і температура) і геометричних (діаметр внутрішнього просто-ру, довжина, кількість витків та об’єм заповненого теплоносія) факторів на інтенсивність теплообміну при кипінні та конденсації у замкнутих двофазних випарно – конденсаційних системах. Створення на базі таких об’єктів малого розміру ефективних систем охолодження для потужних мікроелектронних пристроїв. Метод дослідження – експериментально теоретичний. В роботі викладено принцип дії МТТ, термосифонів та ПКТТ різної конструкції. Приведені результати експериментальних досліджень таких об’єктів з геометричними характеристиками, які можна використовувати при створенні мініатюрних систем охолодження. Розкрито вплив режимних та геометричних факторів на внутрішні процеси теплообміну в випарно - конденсаційних системах. Показана можливість створення систем охоло-дження на базі таких об’єктів, які спроможні передавати значні теплові по-токи при мінімальному термічному опору и здатні конкурувати з більшістю існуючих конструкцій тепловідводів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5269
Gov't Doc #: 0109U000475
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2253-ф.doc
  Restricted Access
14.18 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.