Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5276
Title: Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль
Advisors: Ільченко, М. Ю.
Keywords: мобільна система широкосмугового радіодоступу
міліметровий діапазон хвиль
пропускна здатність
адаптивна модуляція та кодування
OFDM-модуляція
синхронізація
завадостійке кодування
системна архітектура
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. Ільченко. - К., 2011. - Д/б №2208-ф
Abstract: Звіт про НДР: 220 с., 58 рис., 15 табл., 60 джерел. Розроблено принципи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль: архітектура, топологія, підтримка різних рівнів мобільності, засоби забезпечення якості надання послуг, організація опорної мережі та мережі доступу, взаємодія з іcнуючими мережами загального користування та мережами стільникового мобільного радіозв’язку. Для створення систем міліметрового діапазону хвиль розроблено параметри OFDM-сигналів, вибрано оптимальні методи модуляції. Розроблено ефективні методи адаптації до зміни умов роботи мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль в умовах багатопроменевості. Проаналізовано методи синхронізації в системах з OFDM-модуляцією, вибрано оптимальні комбінації методів грубої та точної підстройки і розроблено алгоритми синхронізації та їх прототипи на мові VHDL. На основі проведеного аналізу та імітаційного моделювання нових методів завадостійкого кодування розроблено оптимальні обчислювальні алгоритми декодування згорткових турбокодів і процедури їх реалізації у вигляді прототипів на мові програмування високого рівня С++. Розроблено імітаційну модель каналу мобільної системи широкосмугового доступу у вигляді пакету програм моделювання окремих процесів та візуально-орієнтованої моделі, що дозволяє моделювати різноманітні процеси фізичного та канального рівнів в телекомунікаційних системах різної складності і поведінку безпроводових каналів вцілому в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5276
Gov't Doc #: 0109U002226
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2208-ф.doc
  Restricted Access
4.77 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.