Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/536
Title: Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань
Keywords: металознавство
металографія
зварні з'єднання
випробовування металів
кристалізація
рекристалізація
металеві сплави
Issue Date: 2010
Citation: Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашніх завдань та контрольних робіт з дисципліни для студентів форми навчання без відриву від виробництва напряму підготовки 050504 «Зварювання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Т. Котик. – Електронні текстові дані (1 файл: 452 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки складаються зі вступу, основних тем, що відображають суть дисципліни та 25 завдань домашньої контрольної роботи. Курс лабораторних робіт дає студентам практичні навики з питань металографії, структури металів і сплавів, впливу структури на властивості металів і практики термічної обробки, формує у студентів методологію наукового пошуку і вдосконалює навики дослідника.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/536
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЗВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-245.pdf
  Restricted Access
452.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.