Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/539
Title: Обчислювальна математика-1
Authors: Абакумова, О. О.
Keywords: обчислювальна техніка
мова С++
теорія похибок
інтерполяція функцій
інтерполяційний багаточлен Лагранжа
інтерполяційний багаточлен Ньютона
числове диференціювання
числове інтегрування
Issue Date: 2010
Citation: Обчислювальна математика-1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» / НТУУ «КПІ» ; О. О. Абакумова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,83 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки містять роз’яснення по виконанню 6 практичних робіт, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни «Обчислювальна математика-1». Кожна робота містить 30 варіантів завдань однакового ступеню складності та необхідні теоретичні відомості. Для кожної роботи наводиться зразок її виконання та оформлення, а також приклад програмної реалізації мовою С++. В кінці кожної роботи пропонуються контрольні питання для самоперевірки. Для студентів напряму підготовки: 6.050802 «Електронні пристрої та системи» всіх форм навчання.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/539
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-232.doc
  Restricted Access
1.88 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.