Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5438
Title: Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі
Advisors: Глоба , Л. С.
Keywords: інформаційно-телекомунікаційне середовище
інформаційні ресурси та сервіси
програмний агент
агентна платформа
JADE
FIPA
онтологія
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Л. Глоба. - К., 2011. - 143 л. + анот звіт + CD-ROM. - Д/б №2333-п
Abstract: Звіт про НДР: 137 с., 47 рис., 7 табл., 105 джерел. Метою роботи є побудова технології для рішення задач доступу, управління та організації взаємодії інформаційних ресурсів та сервісів в гетерогенному розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі за рахунок використання інтелектуальних агентів та мультиагентних систем та розробка відповідних інструментальних засобів, що будуть реалізовувати основні положення цієї технології. Метод дослідження полягає у створеннітехнологіїінтеграції різнорідних інформаційних ресурсів та проведенні обробки інформації на їх основі з використанням агентних технологій та онтологій, яка дозволила б в скорочені строки включати їх в єдине інформаційне середовище без внесення змін в існуючі інформаційні системи, проводити їх об’єднання на рівні доступу, та підвищити ефективність процесу обробки інформації у гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі. В результаті виконання роботи створено нові моделі та методи організації доступу та взаємодії інформаційних ресурсів та сервісів обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі на основі технології інтелектуальних агентів, а також з використанням онтологій, які дозволяють проводити інтеграцію різнорідних ресурсів та сервісів, та відповідні програмні засоби об’єднання на рівні доступу розподілених баз даних та баз знань для підтримки інформаційно-аналітичної діяльності різних організацій.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5438
Gov't Doc #: 0110U002415
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2333-п.docx
  Restricted Access
5.84 MBMicrosoft Word XMLView/Open
anot.zvit.doc
  Restricted Access
121 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.