Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5452
Title: Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну
Advisors: Туз, В. О.
Keywords: плоско-овальна труба
неповне оребрення
інтенсифікація теплообміну
аеродинамічний опір
теплоаеродинамічна ефективність
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. О. Туз. - К., 2011. - 145 л. + CD-ROM. - Д/б №2443-п
Abstract: Звіт про НДР: 145 с., 74 рис., 8 табл., 49 джерел Об'єкт дослідження – теплообмінна поверхня у вигляді труби плоско-овального профілю з неповним поперечним оребренням. Предмет дослідження – процеси теплообміну та гідродинаміки при зовнішньому омиванні плоско-овальної труби з неповним поперечним оребренням. Мета роботи – створення науково обґрунтованих рекомендацій з розробки, проектування та теплотехнічних розрахунків розвинених поверхонь теплообміну, виготовлених із плоско-овальних труб з неповним поперечним оребренням. Оптимізація геометричних параметрів оребрення та несучої труби з метою підвищення теплоаеродинамічної ефективності вказаних теплообмінних поверхонь та вдосконалення методик їх теплового і аеродинамічного розрахунків. Методи дослідження – визначення коефіцієнтів теплообміну та опору за результатами експериментальних вимірювань розподілів температур, теплових потоків та статичних тисків на поверхнях плоско-овальної труби та оребрення. Визначення структури течії, характеристик турбулентності в міжреберному каналі та поблизу несучої труби методом термоанемометрії. Вивчення течії на стінках труби та ребра методом поверхневої візуалізації за допомогою саже-гасової суспензії. Дослідження теплогідродинамічних процесів на поверхні плоско-овальної труби з неповним оребренням числовими методами CFD – моделювання. Наукова новизна – вперше досліджені закономірності теплообміну та аеродинамічного опору при зовнішньому омиванні плоско-овальної труби з неповним поперечним оребренням, отримані нові узагальнюючі залежності для розрахунку зовнішньої конвективної тепловіддачі та аеродинамічного опору. Встановлений вплив основних геометричних та режимних параметрів на інтенсивність тепловіддачі плоско-овальної труби з неповним поперечним оребренням. Розроблені гідродинамічні моделі течії, показані їх фізичні структури, обґрунтовані і розкриті причини інтенсифікації теплообміну та підвищення ефективності оребрення. Практичне значення – запропоновані рекомендації з виготовлення і проектування високоефективних поверхонь теплообміну на основі плоско-овальних труб з неповним поперечним оребренням. Розроблені інженерні методики розрахунків коефіцієнтів теплообміну та опору теплообмінних поверхонь з плоско-овальних труб з неповним поперечним оребренням. В них, порівняно з поверхнями із круглих оребрених труб, при однакових витратах потужності на переміщення теплоносія має місце підвищення теплової ефективності на (15-20) %. Аеродинамічний опір плоско-овальної труби з неповним оребренням у (1,4-1,5) рази менший, ніж для відповідних за геометричними характеристиками круглих оребрених труб. Галузі застосування – досліджена теплообмінна плоско-овальна труба з неповним поперечним оребренням може застосовуватися у складі трубчастих пакетів: сухих градирень, конденсаторів технологічної пари, апаратів повітряного охолодження, водяних економайзерів котлоагрегатів, теплоутилізаторів енерготехнологічного обладнання.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5452
Gov't Doc #: 0110U001318
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2343-п.doc
  Restricted Access
11.33 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.