Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5453
Title: Розробка і дослідження рівнорозвинених теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України
Advisors: Письменний, Є. М.
Keywords: труба
гвинтоподібний профіль
інтенсифікація
теплообмін
аеродинамічний опір
ефективність
роликове обкочування
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка і дослідження рівнорозвинених теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Є Письменний. - К., 2011. - 181 л. + CD-ROM. - Д/б №2344-п
Abstract: Звіт про НДР: 181 с., 91 рис., 13 табл., 51 джерел Об'єкт дослідження – гвинтоподібна труба з рівнорозвиненою поверхнею. Предмет дослідження – процеси теплообміну та гідродинаміки усередині гвинтоподібної труби з рівнорозвиненою поверхнею. Деформування труб з нержавіючої сталі роликовим обкочуванням. Мета роботи – дослідження характеристик процесів тепло- і масопереносу усередині гвинтоподібної труби, яка має рівнорозвинену поверхню теплообміну. Створення методик розрахунків теплообміну і аеродинамічного опору усередині труби з рівнорозвиненою поверхнею гвинтоподібного профілю, враховуючи характеристики процесів переносу. Розробка технологій та оснащення для отримання труб з гвинтовою поверхнею без руйнування. Визначення їх геометричних параметрів та твердості, отримання максимально можливих глибин гвинтових канавок на трубі. Методи дослідження – визначення середніх конвективних коефіцієнтів теплообміну та коефіцієнтів опору за результатами експериментальних вимірювань розподілів температур і теплових потоків та перепадів тисків вздовж труби. Вивчення течії на стінці труби методом поверхневої візуалізації за допомогою саже-гасової суспензії. Дослідження теплоаеродинамічних процесів усередині гвинтоподібної труби числовими методами CFD – технологій. Вимірювання геометричних параметрів та твердості металу гвинтоподібних труб після деформування, які отримані з тонкостінних нержавіючих труб методом роликового обкочування. Наукова новизна – вперше досліджені закономірності теплообміну та аеродинамічного опору усередині гвинтоподібної труби, встановлений вплив основних геометричних та режимних параметрів на інтенсивність тепловіддачі в гвинтоподібній трубі з рівнорозвиненою поверхнею. Отримані нові узагальнюючі залежності для розрахунку конвективної тепловіддачі та опору, які враховують крок та висоту гвинтоподібних виступів в діапазоні їх зміни: d/D від 0.6 до 0.833 та t/h від 1.7 до 10. Нова поверхня інтенсифікує теплообмін у 1.45-2.4 рази при збільшенні опору у 4-10 разів. Коефіцієнт розвиненості поверхні складає 1.15-1.25 відносно гладкотрубної поверхні. Для виготовлення гвинтоподібної труби розроблено спосіб роликового обкочування тонкостінної труби, який дозволяє отримати трубу довжиною до 2 м. Розроблені моделі течії і обґрунтовані причини інтенсифікації теплообміну. Розроблені технології та оснащення для роликового обкочування та гідроформування. Проведено дослідження процесів роликового обкочування для отримання труб з гвинтовою поверхнею. Практичне значення – запропоновані рекомендації з виготовлення і проектування високоефективних поверхонь теплообміну на основі гвинтоподібних труб. Отримані інженерні методики розрахунків коефіцієнтів теплообміну та опору гвинтоподібної труби з рівнорозвиненою поверхнею. Галузі застосування – досліджена теплообмінна гвинтоподібна рівнорозвинена труба може застосовуватися у складі трубчастих пакетів для регенераторів ГТУ, повітропідігрівачів котлоагрегатів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5453
Gov't Doc #: 0110U001319
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2344-п.doc
  Restricted Access
22.63 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.