Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/545
Title: Високовольтні випробувальні установки
Keywords: високовольтні випробувальні установки
ємнісні генератори
вихідний імпульс
Issue Date: 2010
Citation: Високовольтні випробувальні установки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності 7.090604, 8.090604 «Техніка і електрофізика високих напруг» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Б. М. Кондра, С. А. Соколовський, В. І. Хомініч. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,77 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки містять вимоги до параметрів випробувальних імпульсів високої напруги на навантаженнях ємнісних генераторів імпульсних напруг, короткі теоретичні відомості з теорії розрахунку таких генераторів, а також методику вибору їх елементів, яка заснована на використанні диференційних рівнянь другого порядку. Подано рекомендації щодо одержання точної форми вихідного імпульсу засобами обчислювальної техніки. Значна увага приділена вимогам до проектування високовольтного випробувального стенда з генератором імпульсних напруг, засобами автоматизації та техніки безпеки. У додатках підібрано необхідні для проектування графіки та номограми, принципові схеми пристроїв автоматизації і керування, а також характеристики типових високовольтних елементів. Описано вимоги щодо оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу, наведено список рекомендованої літератури. Методичні вказівки складені за досвідом проектування генераторів високих імпульсних напруг, накопиченому на кафедрі техніки та електрофізики високих напруг НТУУ «КПІ».
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/545
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-227.doc
  Restricted Access
2.84 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.