Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5523
Title: Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій
Authors: Збруцький, О. В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: космічний апарат
віртуальна космічна мікролабораторія
мікросупутник
система орієнтації та стабілізації
бортовий комп'ютер
система зв'язку
сонячна батарея
система енергоживлення
система терморегулювання
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Збруцький. - К., 2011. - 295 л. + CD-ROM. - Д/б №2358-п
Abstract: Звіт про НДР: с. 292 , рис. 167 , табл. 19 , джерела 172. Об‘єкт дослідження: надмалі космічні апарати. Мета роботи: розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторії. Методи досліджень, які використовувалися для вирішення поставаених у роботі задач, – це методи теоретичної механіки, систем автоматичного керування, фізики твердого тіла, інформатики та зв’язку, цифрового моделювання на ПЕОМ. Розроблено загальну методологію аналізу та синтезу структур компонентів віртуальної лабораторії з урахуванням особливостей побудови бортової системи збору, обробки інформації та керування, особливостей наукових приладів та систем мікросупутника. Розроблено макет такої лабораторії, відповідне програмне забезпечення, в тому числі для забезпечення віддаленого доступу через Internet до компонентів віртуальної лабораторії. Визначено робочі місця для дослідження та створено макет віртуальної лабораторії. Розроблено принципи і схеми її взаємодії з науковими приладами та системами обміну інформації, в тому числі схеми, протоколи та функцій обміну інформації для Internet, Intranet та Ethernet. Реалізовано макет взаємодії лабораторії з Internet/ Intranet, Ethernet та радіоканалом. Розроблено методи і підходи, які дозволяють виконати низку космічних експериментів через зміну алгоритму роботи бортового обчислювача. Відпрацьовано методику експериментального дослідження алгоритмів визначення повного фазового вектора мікросупутника і алгоритмів керування ним за оцінкою фазового вектора. Розроблено алгоритм фільтра Калмана оцінювання фазового вектора, нечутливого до похибок обчислення. З метою забезпечення зміни алгоритму роботи бортового обчислювача з наземного терміналу виконано аналіз і розробку каналів радіозв’язку. Розроблено протоколи обміну даними, які дозволяють здійснити необхідне конфігурування бортового обчислювача в умовах високого рівня завад. Результати роботи можуть бути використані в науково-дослідних, проектних установах, які розробляють космічні системи, та в навчальних закладах, в яких готують спеціалістів за відповідною тематикою.
Gov't Doc #: 0110U002593
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5523
Other Identifiers: КВНТД І.2 11.07.02
Д/б №2358-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2358-п.pdf
  Restricted Access
11.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.