Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/556
Title: Теорія механізмів і машин
Authors: Заховайко, Олександр Панасович
Keywords: структура механізму
кінематичний ланцюг
кінематична пара
групи Ассура
класифікація механізмів
зубчасті механізми
важіль Жуковського
зубчасті зачеплення
кулачкові механізми
закон Амонтона-Кулона
сухе тертя
рідинне тертя
демпфірування коливань
конструкції гасників
конструкції амортизаторів
Issue Date: 2010
Citation: Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка» / НТУУ «КПІ» ; О. П. Заховайко. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,91 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/556
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-212.doc
  Restricted Access
8.11 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.