Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5595
Title: Мономолекулярні нанопровідники і нанонапівпровідники на основі внцутрішньо-допованих діамондоїдів
Authors: Фокін, А. А.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: діамондоїди
наноалмази
допування
самоутворені моношари
наноелектроніка
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Мономолекулярні нанопровідники і нанонапівпровідники на основі внцутрішньо-допованих діамондоїдів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. А. А. Фокін. - К., 2011. - 195 л. + CD-ROM. - Д/б №2227-ф
Abstract: Звіт про НДР: 194 стор., 102 рисуна, 7 таблиць, 257 джерел. Об’єкт дослідження – нанорозмірні діамондоїди (діамантан, тріамантан, тетрамантан, пентамантан та їх функціональні похідні та гетероаналоги). Мета роботи – розробка методів селективного введення різноманітних функціональних груп в наперед задані положення молекули діамондоїду (зовнішнє допування), а також заміна атомів вуглецю в певних положеннях діамондоїду на гетероатоми (О, N, S) (внутрішнє допування). Мета дослідження – розробка за допомогою комп’ютерного моделювання та хімічного синтезу методів селективного введення різноманітних функціональних груп в наперед задані положення молекули діамондоїду та виявлення залежності їх електрофізичних властивостей від методу допування та характеру допанта. За допомогою комп’ютерного моделювання було оптимізовано геометрію, розраховано залежність електронних властивостей діамондоїдів від їх розміру; наявності як одного, так і двох різних замісників в молекулі (зовнішнє допування); від заміни атомів вуглецю в певних положеннях діамондоїду (внутрішнє допування) одним та двома гетероатомами. Розроблено методи селективного введення різноманітних функціональних груп в наперед задані положення молекули діамондоїду, а також синтез діамондоїдів із заміною атомів вуглецю в певних положеннях діамондоїду на гетероатоми (О, N), синтезовано функціональні похідні гетеродіамондоїдів. Досліджено електрофізичні властивості одержаних таким чином зразків, а саме зроблені рентгенівські та УФ фотоелектронні, раманівські та фотолюмінесцентні спектри. Експериментально виміряно ширину забороненої зони допованих діамондоїдів та інші характеристики отриманих сполук. Вивчено властивості самоорганізуючихся моношарів деяких допованих діамондоїдів на поверхнях золоту та серебра. Це дозволило виявити галузі застосування допованих діамондоїдів в наноелектроніці та знайти залежності їх електрофізичних властивостей від методу допування та характеру допанта. Розроблено концепцію впливу природи і кількості допуючих атомів на електрофізичні властивості нанодіамантів, ефективні методи синтезу допованих діамондоїдів та селективного введення різноманітних функціональних груп в наперед задані положення молекули діамондоїду. Одержані результати дозволили вперше одержати мономолекулярні діамантові провідники і напівпровідники з контрольованим розміром забороненої зони.
Gov't Doc #: 0109U001789
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5595
Other Identifiers: КВНТД I.2 15.17.04
Д/б №2227-ф
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2227-ф.doc
  Restricted Access
9.71 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.