Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/572
Title: Енергетичні системи та комплекси. Системи виробництва та розподілу енергії: Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання
Authors: Дубровська, В. В.
Шкляр, В. І.
НТУУ «КПІ»
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Keywords: побутові теплоспоживачі
теплова потужність
система опалення
теплонадходження
гаряче водопостачання
теплове навантаження будівлі
джерела теплопостачання
Issue Date: 2010
Citation: Енергетичні системи та комплекси. Системи виробництва та розподілу енергії: Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050601 «Теплоенергетика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дубровська, В. І. Шкляр. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,72 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Навчальний посібник націлений на ознайомлення студентів з різними методиками визначення теплового навантаження будівель з подальшим вибором джерела для його покриття.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/572
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-418.doc
  Restricted Access
2.79 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.