Skip navigation

Кафедра графіки : [17] Community home page

Доступ до повних текстів матеріалів цієї спільноти - вільний в мережі інтернет, якщо інше не обумовлено на рівні окремого примірника.

Browse

Collections in this community

Автореферати [0]

У колекції розміщено автореферати дисертацій, які захищено в НТУУ "КПІ". Доступ до повних текстів примірників цієї колекції - вільний в мережі інтернет, якщо інше не обумовлено на рівні примірника.

Дисертації [0]

У колекції розміщено дисертації, які захищено в НТУУ "КПІ". Доступ до повних текстів примірників цієї колекції можливий лише з комп'ютерів у читальній залі №10.

Довідкові матеріали [0]

У колекції розміщено словники, довідники, тощо, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Звіти про НДР [0]

У колекції розміщено звіти про науково-дослідні роботи, які виконано в НТУУ "КПІ". Доступ до повних текстів примірників цієї колекції можливий лише з комп'ютерів у читальній залі №10.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. [0]

У колекції розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатими конферецій, семінарів, конгресів, круглих столів, тощо.

Методичні посібники та рекомендації [17]

У колекції розміщено методичні посібники та рекомендації, які розроблено в НТУУ "КПІ".

Монографії [0]

У колекції розміщено монографії, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Презентації [0]

У колекції розміщено матеріали, оригінально створені у форматі .ppt.

Програми дисциплін [0]

У колекції розміщено програми дисциплін кафедри.

Підручники, навчальні посібники та практикуми [0]

У колекції розміщено підручники, навчальні посібники та практикуми, матеріали до курсів лекцій, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Статті [0]

У колекції розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації у наукових журналах та збірниках

Інше [0]

У колекції розміщено матеріали, які не підходять для внесення в решту визначених колекцій.