Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/581
Title: Екологія людини
Authors: Кофанова, Олена Вікторівна
НТУУ «КПІ»
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Keywords: екологія людини
денатурація білків
осадження білків
діаліз білків
Issue Date: 2010
Citation: Кофанова, О. В. Екологія людини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / О. В. Кофанова ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 169 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - 27 с. - Назва з екрана.
Abstract: Висвітлено базовий теоретичний матеріал, необхідний для підготовки до виконання лабораторних робіт, запропоновано лабораторні роботи, що допомагають засвоєнню навчального матеріалу з кредитного модуля «Екологія людини» дисципліни «Екологія ноосфери», а також проведенню експериментальних досліджень, які використовуються в екологічній практиці. Для поліпшення засвоєння «Екології людини» студентам НТУУ «КПІ» екологічних спеціальностей та інших вищих технічних навчальних закладів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/581
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-405.doc
  Restricted Access
169.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.