Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5818
Title: Розробка комплексної технології використання низькокалорійного вугілля, торфу та інших речовин органічного походження
Authors: Панов, Є. М.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: математичне моделювання
система рівнянь Ейлера
граничні умови
метод скінченних об'ємів
газифікація
псевдозріджений шар
газифікатор
футеровка
температура
швидкість
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка комплексної технології використання низькокалорійного вугілля, торфу та інших речовин органічного походження : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Є. Панов. - К., 2012. - 160 л. + CD-ROM. - Д/б №2439-п
Abstract: Звіт про НДР: 160 сторінок, 66 рисунків, 32 таблиць, 149 джерел. Об’єкт дослідження: паливно-енергетичний комплекс, який складається з полігону палива, технічного агрегату для газифікації або спалювання, енергетичної одиниці (бойлер-турбіна або газифікатор – газова турбіна). Предмет дослідження: технологія та обладнання для газифікації та спалювання низькокалорійного палива. Мета роботи полягає в розробці технічних рішень для отримання і використання енергетичного нормованого палива із низькокалорійних природних енергоресурсів. Методи дослідження:  комплексне розрахунково-експериментальне дослідження роботи існуючого обладнання для газифікації та спалювання низькокалорійного палива;  числове моделювання фізико-хімічних процесів, що відбуваються при газифікації та спалюванні подрібненого низькокалорійного палива, для відпрацювання раціональних технологічних параметрів обладнання. Відомо, що на сьогодні головною складовою в енергетичному забезпеченні відіграють нафтопродукти і природний газ. Розвідані запаси нафти складають біля 130–140 млрд. т. При рівні сучасного споживання вказаних енергоносіїв наявні запаси будуть виснажені в найближчі 40 років. З іншого боку перспективні запаси природних викопних палив оцінюються від 8,5·1012 т до 14·1012 т умовного палива. Таким чином, необхідно визнати, що перспективним напрямком в енергозабезпеченні є розробка науково-технічних принципів використання альтернативних викопних палив для виробництва ринкових енергоносіїв (рідких і газоподібних). Технічною проблемою використання альтернативних палив є відсутність відповідного обладнання і практики виготовлення нормованого енергетичного палива з сировинних матеріалів органічного походження. У кінцевому підсумку робота спрямована на технічні рішення, які дозволять отримати однорідне нормоване паливо і перетворити теплоту його спалювання у корисну форму енергії – електричну. Тобто робота спрямована на отримання кінцевого продукту для використання його у енергетиці промислових підприємств і є безумовно актуальною. Результати НДР впроваджено: в процес проектування та модернізації нових та діючих реакторів для спалювання подрібненого низькокалорійного палива для визначення їх енергетичної та економічної ефективності. Прогнозні параметри щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка нового обладнання для газифікації і спалювання природних викопних палив та раціональних регламентів його експлуатації, що забезпечують енерго та ресурсозбереження і зменшують техногенний вплив на навколишнє середовище.
Gov't Doc #: 0111U000319
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5818
Other Identifiers: КВНТД I.2 13.14.04
Д/б №2439-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2439-п.pdf
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.