Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5855
Title: Створення енергоощадних сейсмобезпечних вибухових технологій для видобутку корисних копалин на кар'єрах
Advisors: Кравець, В. Г.
Keywords: сейсмовипромінювач
амплітудно-частотний спектр
трансформація спектра імпульсу
анізотропний масив
короткосповільнене підривання
суперпозиція
резонанс
схеми комутації зарядів
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Створення енергоощадних сейсмобезпечних вибухових технологій для видобутку корисних копалин на кар'єрах : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Кравець. - 196 л. + CD-ROM. - Д/б №2440-п
Abstract: Звіт по НДР: 196с., 31 рис., 30 табл., 53 джерела. Об’єкт дослідження - процеси багатостадійного формування імпульсів в осередку масових короткосповільнених вибухів з керованим амплітудно-частотним спектром пружних коливань в основах захищуваних споруд. Методи дослідження – узагальнення відомих способів прогнозу інтенсивності сейсмічних проявів при підривних роботах в гірництві, теоретичне моделювання взаємодії пружних хвиль від группового вибуху, залучення сучасних засобів вимірювань та спектрального аналізу особливостей розвитку хвильових полів, що визначають інтенсивність сейсмічної дії на грунтові основи та конструкції захищуваних споруд. Розглянуто багатостадійні процеси формування імпульсів в осередку короткосповільненого массового вибуху із застосуванням сучасних систем ініціювання. Розроблено математичну модель для чисельної оцінки амплітудно-частотних спектрів сейсмічного імпульсу від миттевої та короткосповільненої дії вибуху групових подовжених зарядів. Встановлено закономірності формування амплітудно-частотного спектру сейсмічних хвиль в залежності від фізичних, технічних та технологічних чинників. Запропоновано енергоощадні схеми комутації вибухових мереж та послідовності сейсмобезпечного короткосповільненого підривання. Результати НДР впроваджуються в гірництві при видобуванні будівельних матеріалів в умовах щільної забудови. Прогноз розвитку об’єкта дослідження – розвиток спектрального аналізу системи пружних коливань для розвитку низькоенергетичних способів видобування декоративного каменю, вибухових робіт у будівельній справі.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5855
Gov't Doc #: 0111U000620
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2440-п.doc
  Restricted Access
15.05 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.