Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5858
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКузьмінський, Є. В.-
dc.date.accessioned2013-11-19T11:47:15Z-
dc.date.available2013-11-19T11:47:15Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifierКВНТД I.1 03.00.20-
dc.identifierД/б №2444-п-
dc.identifier.citationБіотехнологічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походження : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Є. Кузьмінський. - К., 2012. - 169 л. + анот. звіт + CD-ROM. - Д/б №2444-пuk
dc.identifier.govdoc0111U000672-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/5858-
dc.description.abstractЗвіт про НДР: 175 с., 17 табл., 31 рис., 3 додатки, 159 джерел. Об’єкти дослідження – біотехнологія анаеробно-аеробної технології очищення високонцентрованих стічних вод із супутньою біотехнологічною продукцією електричної енергії та водню. Предмет дослідження – умови процесу, за яких відбувається очищення стічної води та можливе вилучення енергії забруднюючих речовин й перетворення у електричну енергію й енергоносії. Мета – розробка анаеробно-аеробної технології очищення високонцентрованих стічних вод із супутнім біотехнологічним продукуванням електричної енергії та водню, а також наукове обґрунтування та напрацювання рекомендацій для подальшої оптимізації конструктивних та технологічних рішень при впровадженні їх у виробництво. В процесі досліджень використано теоретичні та експериментальні методи. Для дослідження характеристик об’єкту було застосовано фізичні, фізико-хімічні, хімічні, біологічні методи та їх поєднання з метою отримання базових біотехнологічних та електрохімічних характеристик процесу. Розроблено анаеробно-аеробну технологію очищення висококонцентрованих стічних вод із супутнім біотехнологічним продукуванням електричної енергії та водню. Технологія відрізняється від існуючих тим, що реалізується в системі біореакторів зі створенням в них гідробіоценозів мікроорганізмів, організованих в біоконвеєр та іммобілізованих на синтетичних носіях з розвиненою площею поверхні. Крім того, на анаеробному етапі очищення вбудовано біоелектрохімічну систему, яка дозволяє реалізувати отримання електричної енергії та енергоносіїв за допомогою мікроорганізмів та їхніх ферментних систем. Це дозволяє створити конкурентоспроможну комбіновану систему отримання енергії та енергоносіїв з відходів для станцій очищення побутових та промислових стічних вод. Уперше описано математичну модель безмедіаторного екзоелектрогенезу бактерій в поєднанні з моделюванням процесу очищення стічних вод. Перевагою розробленої технології над існуючими є підвищена ефективність видалення високих концентрацій органічних забруднень, зниження витрат електроенергії, зменшення об’єму та собівартості споруд, можливість синтезу енергоносіїв (водню та біогазу). Розроблено та випробувано за виробничих умов дослідно-експериментальну установку для анаеробно-аеробного очищення стічних вод, лабораторні установки мікробних паливних елементів для отримання енергоносіїв та виділення інокуляту асоціації мікроорганізмів з екзоелектрогенною активністю. Проведено успішну апробацію на очисних спорудах РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» та ПАТ «Славутський солодовий завод».-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.subjectанаеробно-аеробна технологіяuk
dc.subjectіммобілізовані мікроорганізмиuk
dc.subjectстічні водиuk
dc.subjectмікробний паливний елементuk
dc.subjectбіоводеньuk
dc.titleБіотехнологічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походженняuk
dc.typeTechnical Reportuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.page169 л.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc579.088; 158.54uk
dc.publisherНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2444-п.docx
  Restricted Access
3.9 MBMicrosoft Word XMLView/Open
dodatok.docx
  Restricted Access
17.79 kBMicrosoft Word XMLView/Open
anot.zvit.doc
  Restricted Access
140.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.