Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5945
Title: Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіметра для діагностування захворювань органа слуху
Authors: Лисенко, О. М.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: слух
аудіметр
вухо
модель
діагностування
DSP
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіметра для діагностування захворювань органа слуху : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Лисенко. - К., 2012. - 137 л. + CD-ROM. - Д/б №2457-п
Abstract: Звіт про НДР: 137 с., 54 рис., 23 табл., 1 додаток, 65 джерел. Об’єкт дослідження – процес взаємодії слухової системи людини та клінічного аудіометричного засобу діагностування її стану. Мета роботи – розроблення моделей, схемотехнічних, алгоритмічних та програмних рішень реалізації клінічного засобу аудіометрії на основі сучасних DSP технологій. Методи дослідження - методи аудіології, метрології, акустичних вимірювань, комп’ютерного моделювання та експериментальних досліджень. Запропоновано запатентовану удосконалену структуру DSP-аудіометра та розроблено на її базі нову Simulink-модель аудіометричного каналу, яка забезпечує синтез та відтворювання тонального (в діапазоні від 125 Гц до 16 кГц), широкосмугового та вузькосмугового тестових стимулів, а також реалізацію низки надпорогових аудіологічних процедур (тести Фаулера, Люшера, ІМПІ й Штенгера). Проведено моделювання її роботи в середовищі Matlab, що дало змогу розробити схемотехнічні, алгоритмічні і програмні рішення та створити макет аудіометричного каналу DSP-засобу на базі оціночного модуля 5505 eZdsp USB Stick з аудіо DSP-процесором типу TMS320VC5505 фірми Texas Instruments. Показано узгодженість отриманих результатів його дослідження з результатами моделювання синтезованої Simulink-моделі, що засвідчило коректність її параметрів. Запропоновано та експериментально апробовано нову методику визначення метрологічних характеристик макета аудіометричного каналу DSP-засобу в розширеному діапазоні частот, яка може скласти основу єдиної для метрологічних служб України методики повірки аудіометрів при кістковому ВЧ звукопроведенні. Отримані результати дають змогу скоротити терміни проектування КД на аудіометр шляхом використання розроблених рекомендацій по вибору елементної бази (DSP-процесора, аудіокодека, модулів дротових та бездротових інтерфейсів), створення програмних рішень для будь-якої DSP-платформи шляхом використання пакету MathWorks Real-Time Workshop для генерації С-коду по синтезованій Simulink-моделі аудіометричного каналу, а також реалізувати в розробці нову функцію застосування клінічного аудіометра як основної складової системи збору, обробки, зберігання та обміну діагностичними даними. Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін “Електронно-обчислювальні пристрої та системи – 2”, “Автоматизація проектування електронних засобів”, “Математичне моделювання процесів та систем” та “Алгоритмічні мови та програмування – 2” для студентів факультету електроніки НТУУ „КПІ”, при підготовці дисертаційної, магістерських та дипломних робіт, а також наукової монографії. НДР виконувалась з використанням результатів попередніх досліджень, що проводяться кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури та НДІ прикладної електроніки НТУУ „КПІ” по створенню вітчизняних засобів діагностування порушень слуху різної етіології. Галузь застосування - медицина.
Gov't Doc #: 0111U002584
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5945
Other Identifiers: КВНТД I.2 12.11.17
Д/б №2457-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2457-п.pdf
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.